Verhuur Voorwaarden

Vooraf

 • Borgsom betaling max 5 dagen na reservering. Na 5 dagen geen betaling dan vervalt de reservering.
 • Bij annulering van de reservering bij 45 dagen, of korter, voor de reservering valt de borgsom de verhuurder toe.
 • De huursom dient vooraf, minimaal zeven dagen voor aanvang van de huurperiode, te zijn voldaan.

Tijdens

 • Huurder moet in bezit zijn van een geldig B (auto) en BE(aanhanger) rijbewijs. (Kunnen tonen bij halen trailer)
 • Trekkend voertuig moet een aanhanger gewicht van minimaal 1850 kg kunnen en mogen trekken.
 • Trekkend voertuig moet gekeurde trekhaak hebben waarbij een kogeldruk van 100/120/150 kg is toegestaan. Respectievelijk,
 • 100 kg conqueror  comfort
 • 120 kg conqueror Commander en Companion
 • 150 kg conqueror Commander
 • Ten alle tijden is huurder verantwoordelijk voor het gehuurde.
 • Voertuig moet verzekerd zijn conform regelgeving en de verzekeringspolis van het trekkende voertuig. Huurder staat hiervoor garant en moet dit zelf regelen.

Nadien

 • Bij het retour brengen moet huurder aangeven welke zaken van belang zouden kunnen zijn als schade en het ontbreken van gehuurde onderdelen.
 • Het gehuurde moet schoon worden terug gebracht. Bij het niet schoon terug brengen van het gehuurde wordt € 50,– in rekening gebracht en zal bij restitutie van de borgsom in mindering worden gebracht.
 • Restitutie van borgsom wordt gedaan binnen 1 week na retourneren en inspectie van het gehuurde van met verrekening van eventuele kosten.
 • Bij schade vervalt de borgsom tot de hoogte van de schade.
 • Bij onvoldoende dekking van de schade, en bij een te kort ivm de hoogte van deze borgsom, zal de huurder in deze in gebreke worden gesteld en worden gevorderd de restsom te betalen.
Sluit Menu